Make your own free website on Tripod.com

Kecskemét az én városom.

Egyszerűen szeretem, pedig nincs benne semmi túlságosan izgalmas, semmi túlságosan szép, semmi rendkívüli, csak az életem.

Utcák, terek, épületek együttese Kecskemét, hasonlóan a világ többi városához. Mégsem téveszthető össze egyikkel sem, mint minden igazi városnak, egyéni arca van. A régi utazók ilyen jelzőkkel illették: tündéri, varázslatos, napkeleti. A történelmi főtér sajátos hangulata a mai látogatót is magával ragadja.

A kecskeméti főteret körüljárva, mintha a szecesszió eleven szabadtéri múzeumában tennénk látogatást. A jellegzetes épületeket a századfordulón emelték. A régebbi korokból alig maradt fönn más, mint a templomok, hisz a magyar alföld közepén a föld - a sár és az agyag - volt a hagyományos építőanyag. Templomaink tornyát messziről ideszállított kövekből építették a kecskemétiek.

A város és határa, melynek homokját évszázados munkával tették termővé, a történelem során mindig egységet alkotott: - Tornyok emelkednek sűrűn s túl rajtuk, zegzugos utcák visznek a mezőkre. Kecskemét a mezőváros megtestesítője: város, amely tornyai közt is végtelen mezőségnek a levegőjét árasztja. Szép és kedves város: a homokpuszták városa - olvashatjuk a harmincas évek Kecskemétjéről. A város idomult az alföldi tájhoz, a környező puszták világához, összhangban lakóinak lelki alkatával.

A szokatlan méretű főtér nem is olyan rég egyetlen hatalmas piactér volt. A magyar zöldség és gyümölcstermelés központja barackjáról és a belőle készült italról vált nemzetközi hírűvé. A kecskeméti barackpálinkát a walesi herceg mondásával reklámozták: - Szódával jobb, mint a whisky, teával jobb, mint a rum.

A piac idővel odébb költözött a város központjából, de színes forgatagával ma is a kecskeméti élet jellegzetes gyűjtőpontja. A főtérnek újabb szerepet hozott az idő. Magyarországon elsőként zárták le Kecskemét központját a gépkocsiforgalom elől, s tették sétálóövezetté a teret és környékét.

Élettel teli, egyéni arcú, gazdag kultúrájú európai város a magyar alföld közepén, a híres bugaci puszta kapuja - Kecskemét.

Néhány kép:

Városháza és Nagytemplom

 

Nagytemplom Evangélikus templom Piarista iskola és templom Zsinagóga

 

Cifrapalota Újkollégium

 

Katona József Színház
A színház aulája A nézőtér részlete

 

Cifrapalota A Cifrapalota belső tere

 

Utcarészlet Templomoldal

 

A környék A környék

(Forrás: KECSKEMÉT)

Ismerj meg más városokat is, barangolj Magyarországon!

Nedstat Counter